Shkollë Biblike në një sfond misioni ndërkulturor

Ejani dhe jetoni në një vend ku kultura lindore takon atë perëndimore. Ejani dhe shihni sesi Perëndia ka ndërtuar kishën e Tij në një vend që dikur e shpalli veten si vendi i parë ateist në botë. Qysh nga rënia e komunizmit në vitin 1991, Shqipëria ka qenë një komb demokratik. Është interesante që Shqipëria konsiderohet si një prej vendeve më të sigurta në botën në zhvillim.

Shkollë Biblike në një sfond misioni ndërkulturor

Ejani dhe jetoni në një vend ku kultura lindore takon atë perëndimore. Ejani dhe shihni sesi Perëndia ka ndërtuar kishën e Tij në një vend që dikur e shpalli veten si vendi i parë ateist në botë. Qysh nga rënia e komunizmit në vitin 1991, Shqipëria ka qenë një komb demokratik. Është interesante që Shqipëria konsiderohet si një prej vendeve më të sigurta në botën në zhvillim.

Rreth nesh

Në vitin 2001 u themelua Pishtarmbajtësit Shqipëri pëmes lutjeve, urtësisë dhe ndihmës nga Qendra të tjera të Pishtarmbajtësve – në mënyrë të veçantë nga Schloss Klaus Austri. Ndërtesa kryesore e Qendrës u ble gjatë krizës Kosovare në vitin 1999. Në të filluam të organizonim kampe verore në vitin 2000. Çdo verë pothuaj 2000 kampistë vijnë në Qendrën Udhëkryq.

Shkolla Biblike

Udhëkryq ofron një kurse 24 javor (dy simestra nga 12 javë) duke u fokusuar tek studimet e thella të shumë prej librave të Biblës. Kurset përfshijnë edhe tema teologjike me Krishtin në qendër. Mësuesit e shkollës biblike janë anëtarë të stafit të qendrës dhe folës ndërkombëtarë nga qendrat e tjera të Pishtarmbajtësve.

Kampet Verore

Që nga viti 2000, në Udhëkryq kanë ardhur fëmijë dhe të rinj nga e gjithë Shqipëria. Udhëkryq është qendra e parë e kampeve në Shqipëri e cila ka qenë duke organizuar kampe për 20 vjet dhe çdo verë mirëpret pothuaj 2000 kampistë.