Apliko në Shkollën Biblike

Si të aplikosh

Ju mund të aplikoni online përmes Sistemit të Aplikimit Online të Pishtarmbajtësve.

* Ose mund të na kontaktoni dhe ne do t’iu dërgojmë formularin e aplikimit dhe informacionin e nevojshëm!