Kontaktoni Udhëkryqin

Ndihuni të lirë të na kontaktoni në çdo kohë me pyetjet që mund të keni për Shkollën Biblike, Kampet Verore apo për qendrën në përgjithësi.

Adresa Postare
Shkolla Biblike Udhëkryq
7 Rruga Rehovës
Ersekë, Kolonjë
Albania

Telefon
+355-692092457

Udhëkryq Shqipëri është anëtar i Torchbearers International.