Kampet Verore

Qysh nga viti 2000 në kampin Udhëkryq kanë ardhur fëmijë dhe të rinj nga e gjithë Shiqëria. Udhëkryq është qendra e parë për kampe verore në Shqipëri dhe ky është viti i 20 që organizon kampe verore.

Kampet Verore

Qysh nga viti 2000 në kampin Udhëkryq kanë ardhur fëmijë dhe të rinj nga e gjithë Shiqëria. Udhëkryq është qendra e parë për kampe verore në Shqipëri dhe ky është viti i 20 që organizon kampe verore.

Çdo verë pothuaj 2000 kampistë bëhen pjesë e kampeve verore dhe bëjnë aktivitete të cilat nuk kanë patur mundësi t’i bëjnë më parë si kursi i alpinizmit, punëdore, hark dhe shigjeta, lundrim me kanoe dhe lundër. Përveç aktiviteteve të reja argëtuese kampistët dëgjojnë mësime shumë të mira për dashurinë e Krishtit duke e përjetuar atë përmes kujdesit të këshilltarëve dhe stafit.

Vërë 2021


28 Qershor – 3 Korrik,  Kampi Anglisht -Kisha Fjala e Jetës -Korçë

5-10 Korrik,  Kampi Futboll- Iron Sharp

12-17 Korrik,  Kampi Josiah Venture Vlorë

17-25 Korrik,  Kampi Young Life 

26-31 Korrik, Kampi ‘Drita e Jetës’

2-7 Gusht, Kampi Skënderbeu (9-11 vjeç)

9-14 Gusht, Kampi Koloseu 1 (12-14 vjeç)  

16-21 Gusht, Kampi TROFT (15-18 vjeç)

22-25 Gusht, 20 Vjetori i Qendrës Udhëkryq 

26-29 Gusht, Kampi Kisha Biblike Baptiste e Tiranës

30 Gusht – 4 Shtator, Kampi Koloseu 2 (12-14 vjeç)  

7-11 Shtator,  Grup Kishash

Çdo verë pothuaj 2000 kampistë bëhen pjesë e kampeve verore dhe bëjnë aktivitete të cilat nuk kanë patur mundësi t’i bëjnë më parë si kursi i alpinizmit, punëdore, hark dhe shigjeta, lundrim me kanoe dhe lundër. Përveç aktiviteteve të reja argëtuese kampistët dëgjojnë mësime shumë të mira për dashurinë e Krishtit duke e përjetuar atë përmes kujdesit të këshilltarëve dhe stafit.

Vërë 2021


28 Qershor – 3 Korrik,  Kampi Anglisht -Kisha Fjala e Jetës -Korçë

5-10 Korrik,  Kampi Futboll- Iron Sharp

12-17 Korrik,  Kampi Josiah Venture Vlorë

17-25 Korrik,  Kampi Young Life 

26-31 Korrik, Kampi ‘Drita e Jetës’

2-7 Gusht, Kampi Skënderbeu (9-11 vjeç)

9-14 Gusht, Kampi Koloseu 1 (12-14 vjeç)  

16-21 Gusht, Kampi TROFT (15-18 vjeç)

22-25 Gusht, 20 Vjetori i Qendrës Udhëkryq 

26-29 Gusht, Kampi Kisha Biblike Baptiste e Tiranës

30 Gusht – 4 Shtator, Kampi Koloseu 2 (12-14 vjeç)  

7-11 Shtator,  Grup Kishash

Vullnetarët në kamp

Çdo javë në kamp do të ketë 120-150 kampistë! Gjatë verës ne kemi vullnetarë nga e gjithë bota; studentët nga Shkolla Biblike qëndrojnë ose kthehen për të ndihmuar me kampet verore.

Çfarë mund të bëni nëse vini si vullnetar:

 • Të ndihmoni në kursin e alpinizmit
 • Të ndihmoni me kanoet
 • Të ndihmoni me hark dhe shigjeta
 • Të ndihmoni me lojërat dhe aktivitetet e ndryshme
 • Të ndihmoni me devocionet e mëngjesit
 • Të jeni këshilltar/e në një dhomë kampistësh dhe një ekip

Na kontaktoni dhe do t’ju dërgojmë formularin e aplikimit për këshilltar dhe staf!

Dhuroni

Shërbesa e kampeve verore në Shqipëri varet nga sigurimi i Perëndisë. Shumica e fëmijëve që vijnë në kampet verore në Udhëkryq kanë nevojë për sponsorizim të pjesshëm apo të plotë. Studentët shqiptarë të shkollës biblike gjithashtu nuk kanë mundësi të paguajnë tarifën e plotë. Ju mund të ndihmoni duke dhuruar këtu.

Vullnetarët në kamp

Çdo javë në kamp do të ketë 120-150 kampistë! Gjatë verës ne kemi vullnetarë nga e gjithë bota; studentët nga Shkolla Biblike qëndrojnë ose kthehen për të ndihmuar me kampet verore.

Çfarë mund të bëni nëse vini si vullnetar:

 • Të ndihmoni në kursin e alpinizmit
 • Të ndihmoni me kanoet
 • Të ndihmoni me hark dhe shigjeta
 • Të ndihmoni me lojërat dhe aktivitetet e ndryshme
 • Të ndihmoni me devocionet e mëngjesit
 • Të jeni këshilltar/e në një dhomë kampistësh dhe një ekip

Na kontaktoni dhe do t’ju dërgojmë formularin e aplikimit për këshilltar dhe staf!

Dhuroni

Shërbesa e kampeve verore në Shqipëri varet nga sigurimi i Perëndisë. Shumica e fëmijëve që vijnë në kampet verore në Udhëkryq kanë nevojë për sponsorizim të pjesshëm apo të plotë. Studentët shqiptarë të shkollës biblike gjithashtu nuk kanë mundësi të paguajnë tarifën e plotë. Ju mund të ndihmoni duke dhuruar këtu.

Shikoni një video me aktivitetet e kampeve verore e cila është përgatitur nga një prej vullnetarëve tanë.

Shkolla Biblike

Udhëkryq ofron një kurse 24 javor (dy simestra nga 12 javë) duke u fokusuar tek studimet e thella të shumë prej librave të Biblës. Kurset përfshijnë edhe tema teologjike me Krishtin në qendër. Mësuesit e shkollës biblike janë anëtarë të stafit të qendrës dhe folës ndërkombëtarë nga qendrat e tjera të Pishtarmbajtësve.