Përditësim rreth Koronavirusit

Situatë botërore e cila po ndryshon me shpejtësi për shkak të pandemisë së koronavirusit ka shkaktuar shumë mbyllje dhe anulime në 26 qendrat dhe Shkollat Biblike të Pishtarmbajtësve. Qendra Udhëkryq - Pishtarmbajtësit Shqipëri po e merr këtë pandemi shumë seriozisht dhe po bën gjithçka që është e mundur për të garantuar sigurinë e gjithë miqve dhe stafit të saj. Studentët e Shkollës tonë Biblike tashmë janë kthyer në shtëpitë e tyre. Situata në Shqipëri po ndryshon dita-ditës ndërsa qeveria vendos kufizime të reja. Do të përpiqemi që t'i mbajmë partnerët tanë të informuar me aq sa kemi mundësi për efektin që këto kufizime mund të kenë në konferencat dhe kampet e planifikuara për muajt në vazhdim.

I vlerësojmë lutjet tuaja për urtësi dhe ide praktike për ekipin e udhëheqjes dhe për sigurinë e stafit dhe vizitorëve tanë. Ne vazhdojmë ta vendosim besimin tonë në Perëndinë tonë sovran dhe të mirë.

Coronavirus
Update

The rapidly-developing worldwide situation with the coronavirus pandemic has caused many closures and cancelations among the 26 Torchbearers Bible schools and centers. Crossroads Torchbearers- Albania is taking this outbreak very seriously and doing everything possible to assure the safety of its, guests and staff. Our Bible School students have already returned home. The situation is changing daily in Albania with a variety of government mandated restrictions. We will attempt to keep our partners informed as we are able on the affect these restrictions may have on conferences and camps scheduled for the months ahead.

We would appreciate your prayers for wisdom and practical insight for leadership team and for safety for our staff and visitors. We continue to put our trust in our sovereign and good God.