Coronavirus
Update

June 2020

The rapidly-developing worldwide situation with the coronavirus pandemic has caused many cancellations among the 26 Torchbearers Bible schools and centers. Crossroads Torchbearers- Albania is taking this outbreak very seriously and doing everything possible to assure the safety of its, guests and staff. After a number of months of heavy restrictions, Albania as a country is opening up. We are saddened by the worldwide challenges and deaths the virus is causing! We are grateful to the Lord that the number of cases and deaths in Albania has been some of the lowest in Europe based on population size! We pray that the effects to physical lives would continue to remain minimal in this corner of Europe and the situation would stabilize around the world.

Our Summer Camp season is being evaluated on a month by month basis. Due to the risks and uncertainties of international travel we unfortunately are not able to accept short-term foreign volunteers during our 2020 Summer Camp season. At this time we will continue to welcome and accept Fall Term 2020 (September-December) and Winter Term 2021(January- April) Bible School student applications. We remain hopeful that the CoVid-19 situation will continue to stabilize in Albania and around the world. At this time public and private schools  plan to open in Albania in the Fall. Please feel free to contact our office if you have any questions regarding the upcoming Bible School Terms at udhekryq@aol.com

We would appreciate your prayers for wisdom and practical insight for our leadership team and for safety for our staff and visitors. We continue to put our trust in our sovereign and good God.

April 2020

The rapidly-developing worldwide situation with the coronavirus pandemic has caused many closures and cancelations among the 26 Torchbearers Bible schools and centers. Crossroads Torchbearers- Albania is taking this outbreak very seriously and doing everything possible to assure the safety of its, guests and staff. Our Bible School students have already returned home. The situation is changing daily in Albania with a variety of government mandated restrictions. We will attempt to keep our partners informed as we are able on the affect these restrictions may have on conferences and camps scheduled for the months ahead.

We would appreciate your prayers for wisdom and practical insight for leadership team and for safety for our staff and visitors. We continue to put our trust in our sovereign and good God.

Përditësim rreth Koronavirusit

Qershor 2020

Situata botërore që po ndryshon shumë shpejt nga pandemia e virusit korona ka shkaktuar mbyllje dhe shumë anulime mes 26 qendrave dhe shkollave Biblike të Pishtarmbajtësve. Udhëkryq, Pishtarmbajtësit - Shqipëri po e merr tepër seriozisht këtë pandemi dhe po bën gjithçka është e mundur për të garantuar sigurinë e miqve dhe stafit të vet. Pas disa muajsh kufizimesh të forta Shqipëria si vend po hapet sërish. Jemi të trishtuar nga sfidat mbarë botërore dhe vdekjet që po shkakton ky virus! Ne i jemi mirënjohës Zotit që numri i rasteve dhe vdekjeve në Shqipëri ka qenë një nga më të ulëtat në Evropë bazuar te popullsia! Ne lutemi që ndikimi në jetën fizike do të vazhdojë të jetë minimal në këtë cep të Evropës dhe që situata përreth botës të stabilizohet.

Nën dritën e dinamikave të CoVid-19 stina e Kampeve Verore po vlerësohet muaj pas muaji. Për shkak të rreziqeve dhe pasigurive të udhëtimeve ndërkombëtare fatkeqësisht nuk jemi në gjendje të pranojmë ekipe afatshkurtra vullnetarësh gjatë Kampeve Verore 2020.

Në këtë moment do të vazhdojmë të mikpresim dhe pranojmë aplikimi për studentë të Shkollës Biblike për Semestrin Vjeshtë 2020 (Shtator-Dhjetor) dhe për Semestrin Dimër 2021 (Janar-Prill). Ne kemi shpresë që situata e CoVid-19 do të vazhdojë të qëndrojë e stabilizuar këtu në Shqipëri dhe përreth botës. Në këtë moment shkollat private/publike në Shqipëri planifikojnë të hapen në vjeshtë. Ju lutemi ndjehuni të lirë të kontaktoni zyrën tonë nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me Shkollën Biblike, udhekryq@aol.com

I vlerësojmë lutjet tuaja për urtësi dhe mençuri praktike për ekipin tonë të udhëheqjes dhe për siguri për stafin dhe vizitorët tanë. Ne vazhdojmë ta vendosim besimin në Perëndinë tonë sovran dhe të mirë.

Prill 2020

Situatë botërore e cila po ndryshon me shpejtësi për shkak të pandemisë së koronavirusit ka shkaktuar shumë mbyllje dhe anulime në 26 qendrat dhe Shkollat Biblike të Pishtarmbajtësve. Qendra Udhëkryq - Pishtarmbajtësit Shqipëri po e merr këtë pandemi shumë seriozisht dhe po bën gjithçka që është e mundur për të garantuar sigurinë e gjithë miqve dhe stafit të saj. Studentët e Shkollës tonë Biblike tashmë janë kthyer në shtëpitë e tyre. Situata në Shqipëri po ndryshon dita-ditës ndërsa qeveria vendos kufizime të reja. Do të përpiqemi që t'i mbajmë partnerët tanë të informuar me aq sa kemi mundësi për efektin që këto kufizime mund të kenë në konferencat dhe kampet e planifikuara për muajt në vazhdim.

I vlerësojmë lutjet tuaja për urtësi dhe ide praktike për ekipin e udhëheqjes dhe për sigurinë e stafit dhe vizitorëve tanë. Ne vazhdojmë ta vendosim besimin tonë në Perëndinë tonë sovran dhe të mirë.